BIM Uzmanı / Yöneticisi

BIM Uzmanı ve Yöneticisi

BIM Modelleme Nedir?

BIM modelleme, inşaat ve yapı işletme sektöründe 3 boyutlu bir modelde bir tesisin yaşam döngüsü boyunca mühendisler, mimarlar, müteahhitler ve işverenler gibi paydaşların ihtiyaç duydukları tüm sayısal ve tasarımsal verilerin işlendiği ve bu paydaşlara ortak kullanım imkânı sağlayan çalışma sistemidir.

Açılımı Building Information Modeling türkçe karşılığı ile Yapı Bilgi Modellemesi demektir. BIM bir yazılım programı değil bir disiplindir.

Yapı: Yapı metotlarına uygun yerüstünde (konut, okullar vb.), yeraltında (kanalizasyon, metro vb), mimari, strüktürel, elektrik gibi farklı elemanların bir araya gelerek inşa edildiği tesislere denir.

Bilgi: BIM sistemini önemli kılan unsurdur. Bir yapının inşasında görev alacak paydaşların maliyet, montaj, üretim, zaman, malzeme bilgisi gibi ihtiyaç duydukları özelliklere bilgi denir.

Modelleme: Bilgisayar ortamında 3 boyutlu veya 2 boyutlu şekilde objelerin oluşturulmasına modelleme denir.

BIM Yöneticisi (BIM Manager) Nedir?

Son zamanlarda BIM yöneticisi kavramı oldukça sık rastlanan bir kavram olmuştur. Mühendislik, inşaat ve mimarlık sektöründe BIM yöneticisi olarak çalışanların aldıkları unvanlar her geçen gün artmaktadır.

‘’BIM Yöneticisi (BIM Manager) nedir?’’ sorusuna cevap verecek olur isek;

İnşaat projelerinin dijital inşaat bilgisinin, proje yapım, tasarım ve kullanım aşamasında iken oluşturulmasını, yönetilmesini ve uygulanmasını sağlayan bu alanda görev alan kişilere denir. ‘’Yönetici’’ kelimesi burada insan yönetimi değil, proje yönetimi anlamında kullanılmaktadır.

BIM Yöneticisi Ne İş Yapar?

Bir projenin BIM aşamasının hangi araçlarla nasıl yönetileceği konusunda karar almak. Bu aldığı kararlar doğrultusunda da projenin iş akışı sürecinin desteklenmesi ve uygulanmasını sağlamak. Görev tanımını biraz daha açıklayacak olur isek;

 • BIM standartlarını geliştirmek ve uygulamak
 • BIM uygulama planını yazmak (BEP: BIM Execution Plan)
 • Koordinasyon çalışmalarında proje içerisindeki ekiplere destek
 • Proje içerisinde yer alan çalışanların kullanması için BIM kütüphanelerini oluşturan şablon ve dosyaları güncel tutmak ve oluşturmak
 • Proje içerisinde çalışanların teknik bir problemle karşılaşması durumunda bu problemlerin çözülerek proje çalışanlarını yönlendirilmek.
 • BIM modellerinin kalitelerinin incelenmesi için gerekli testleri yapmak.
 • Dijital modellerinin mükelleflerden teslim alınması ve müşteriye teslim edilmesi kapsamında koordinasyonu sağlamak.
 • BIM toplantılarını yürürlüğe sokmak

BIM yöneticisi, modelleri aldıktan sonra onaylar ve proje içerisinde çalışanlara ve mal sahibine aktarır.

 

Bir Projede Kaç Tane BIM Yöneticisi Vardır?

Her projenin bir BIM yöneticisi olmalıdır. Her projede birkaç mükellef, mühendis ve mimar bulunduğundan dolayı bu soruya cevap vermek zor olabilmektedir. Nedeni ise proje üzerinde çalışan ofislerin bünyesinde kendi BIM sorumluları olabilmektedir. Örneğin mimarlık ofisinin kendi BIM sorumlusu olması ile aynı projede statik işlerine bakan ofisin kendi BIM sorumlusu olması gibi. Ancak bu firma içlerinde bulunan BIM Sorumlularını projenin BIM Yöneticisi ile karıştırmamak gerekir.

BIM Yöneticisinin mal sahibi ile bir kontratı olup sorumlulukları ve yükümlülükleri kesin bir şekilde belirlenmelidir. BIM yöneticisi diğer mimar ve mühendislerden bağımsız bir şekilde hareket eder. Orkestra şefi gibi bir projede BIM kalitesini oluşturmak, BIM modellerinin kalitesini kontrol etmek ve ekipler arası koordinasyonu sağlamak BIM yöneticisinin görevleridir. Ayrıca diğer firmalardaki iletişim içinde olduğu BIM uzmanlarına ise o projenin BIM koordinatörü adı takılabilir.

 

BIM Koordinatörü Kimdir?

Bir firma içerisinde bulunan, BIM eğitimi almış ve bu konuda uzmanlaşmış kişiye denir. Kendi çalıştığı firma ile projenin BIM Yöneticisi arasında ilişki kuran insandır. Projenin BIM Yöneticisinin isteklerini, mal sahibinin teknik şartnamesinde yazan teknik detayları ve BIM uygulama planında yazan teknik konuları çalıştığı firmaya aktarır. Kendi ekibini eğitir, kendi şirketi içerisinde BIM Yöneticisi ancak proje içerisinde unvanı BIM Koordinatörüdür ve ismi o projenin BEP(BIM Execution Plan)’inde kesinlikle yazılmalıdır. BIM Koordinatörü projenin iş akışını hızlandırmak için kendi firmasından çıkan modellerin kalitesini kontrol etmelidir. Kontrol edilmediği durumlarda yanlış teslim edilen modelleri BIM Yöneticisi geri çevirir. Bu da iş süresinde uzamaya ve gecikmeye sebebiyet verir.

 

BIM Modellemeyi Kimler Yapar?

3 Boyutlu CAD programı kullanmasını bilen teknikerler veya mühendisler BIM modellemesi yapabilirler. Bu kişilerin görevleri eskiden 2 boyutta yapılan plan ve çıktıları günümüz teknolojileri sayesinde 3 boyutlu olarak hazırlamaktır.          

 

BIM Uzmanı kimdir?

BIM ile ilgili eğitim veya sertifika almış eğitimli kişilere BIM uzmanı denir. Bunlar projelerde BIM Yöneticisi, bulundukları firmaların proje bazlı BIM Koordinatörü ya da girdikleri bir şirkette BIM standartlarını oluşturan BIM sorumlusu olabilirler. Örneğin; bir mimarlık, ofisinde o firmanın dijitalleşmesine ve yeni teknolojiye uyum sağlamasına yardımcı olup ofis içi standartları oluşturabilirler.

BIM Eğitimini Nasıl Alabilirim?

BIM eğitimi alabilmek ve uzmanlaşabilmek için bizimle iletişime geçip eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilir ya da Türkiye’de verilen sertifika programlarına katılıp BIM hakkında eğitim alabilirsiniz. Üniversitelerin verdiği bu eğitimler hakkında bilgi sahibi olabilmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

BIM Sisteminin Mimar ve Mühendisler İçin Avantajları?

 • Bilgiye hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlar.
 • BIM sisteminde model sanal gerçeklik ortamında gerçek parametreler üzerinden yapıldığı için etkileri gözlemlemeyi kolaylaştırır.
 • Yapının tasarım aşaması bittikten sonra oluşan dokümantasyonların yapı ile tam anlamda uyumluluğu bulunması.
 • Paydaşlara doğru görseller sunularak öngörülerini arttırır.
 • Yapının yaşam döngüsünü doğru ve görsel olarak sunar.
 1. Tasarım Aşamasında Avantajlar
 • Modelin 3 boyutlu olarak gerçek zamanlı görsel ikizinin olması.
 • Koordineli olarak ayrı disiplinlerin aynı veri tabanı içerisinde çalışması.
 • Modellemelerin uygulamaya uygun olması.
 • Maliyet hesaplarının doğru metrajlar sayesinde gerçeğe uygun olması.
 1. Yapım Aşamasında Avantajları
 • Yapılan modellerin saha uygulamaları açısından uygulanabilir olması.
 • Revizelerin kolayca tespit edilip, değiştirilmesi.
 • İmalat ilerleme yüzdelerinin güncel takibi.
 • Doğru planlama, satın alma ve sipariş imkânı sağlar.
 • Yapımla tasarım uygunluğu.
 1. Yap-işlet Aşamasında Avantajları
 • Yapıya ait tüm bilgilere ulaşılır.
 • Yöneticiler modeli operasyon ve yapının yönetim aşamasında kullanabilir.
 • Model katılımcıların teknik özellikler, gerekli bakım çizelgesi ve teknik incelemeler, kılavuzlar veya geçerli garanti süresi gibi verileri almasını ve depolamasını sağlar.

4d Modelleme

Dördüncü boyut BIM’de, proje içerisindeki paydaşların proje süresince inşaat faaliyetlerinin ilerlemesini çıkarmalarını ve görselleştirmelerini sağlar. 4D BIM inşaat projelerindeki karmaşıklık ve çatışmayı azaltır. Ayrıca şantiye durum bilgilerini görselleştirmek ve yönetmek, değiştirilen etkiler doğrultusunda şantiyede bulunan personeli bilgilendirmek ya da olası risklerle ilgili uyarmak gibi farklı durumlarda iletişimi destekler.

5d Modelleme

5D BIM maliyet analizi ve bütçe takibini kolaylaştırır. 5D BIM, proje içerisindeki paydaşların inşaat faaliyetlerinin ilerlemesini zaman ve maliyete göre görselleştirmesini sağlar. 5D BIM’i kullanmak proje kapsamı, ekipmanlar, malzemeler ve işgücü değişiklikleri gibi durumlarda yüksek doğruluk ve daha iyi tahmin edilebilirlik sağlar.

6d Modelleme

6D BIM tasarım esnasında doğru ve eksiksiz enerji tahmini yapılmasını sağlar. Aynı zamanda bina işgali esnasında ölçüm ve doğrulamayı kolaylaştırır. Böylece yüksek performanslı tesislerde inşaat süreçlerini iyileştirir.